Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek

(Miejscowość i data)

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Nr telefonu:WÓJT GMINY MIRZEC
Urząd Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

WNIOSEK


Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) składam wniosek dotyczący:


Uzasadnienie:Wnoszę o


Załączniki: